Technische aanwijzingen

Vooraf

Beton-producten voor straten-,landschap- en tuinaanleg zijn kwaliteitsproducten. Ze worden grotendeels en een automatisch productieproces gemaakt. Zowel de grondstoffen van het beton als ook de eindproducten zijn gehouden aan de voor deze goederen normen als wel de richtlijnen; de naleving hiervan wordt door een uitgebreid systeem voortdurend gecontroleerd. Op de fabriek worden de verschillen in de betonproducten in de gaten gehouden. Deze volgende aspecten moeten in zulke gevallen tot vermijding van misverstanden tussen producent en klant een hulp zijn de juiste beoordeling van betonproducten voor straten-, landschap- en tuinaanleg zijn. Zij werden door een commissie van raadgevende organen in de federale vereniging van Duitse beton en geprefabriceerd industrie e.V., in Bonn samengesteld en geven de huidige stand van de techniek weer.

1. Bestelling

1.1 Algemeen
De bestelling moet zijn voorzien van: het leveringsadres, de ontvanger, de aard van de goederen en de lever- of afhaalafspraak. Het bouwterrein moet bereden kunnen worden door vrachtwagens met een gewicht tot 41 ton en de mogelijkheid tot het ontvangen van de goederen – indien mogelijk met een heftruck. Dit moet door de afnemer worden geregeld. Het afleveren van de goederen doormiddel van een kraan vereist een passende overeenkomst/afspraak.

1.2 De benodigde goederen
De benodigde goederen voor oppervlakte versterkingen, bijv. klinkers en betonplaten, per vierkante meter gelegde oppervlakte als ook de behoefte aan kantstenen, kantbanden, stenen voor de goten, palissaden, traptreden enz. per strekkende meter, bevatten ook de voegen. Dienovereenkomstig worden de betonproducten zo geleverd, dat de bestelde oppervlakte of wel de bestelde lengte onder aanhouden van het betreffende patroon gelegd kan worden.

1.3 Klinkers
Bij het bestellen van de klinkers moet men er op letten, of de klinkers met de hand of machinaal gelegd moeten worden. Voor het machinaal leggen zijn alleen de klinkers geschikt met gemodelleerde afstandhouders (zogenaamde nokken).

2. Het afladen

Voor het afladen van de vrachtwagen moet de levering op hoeveelheid en de juiste aard van de goederen door (een personeelslid van) de opdrachtgever gecontroleerd worden. Personen die de goederen zelf ophalen bij de fabriek controleren bij het opladen ervan zelf de bestelling aan de hand van ontvangstbewijs. De in paragraaf 3 genoemde aspecten moet men bij het accepteren van de goederen in de gaten houden. Zijn er twijfels wat betreft de kwaliteit, mag men niet met het verwerken van de goederen beginnen, voordat er een verduidelijking is geweest. Worden er bij de ontvangst van de goederen vermeende gebreken geconstateerd, die tot een twijfel over de betrouwbaarheid of redelijkheid van de goederen leiden, moet de bouwopzichter of onder neigen verantwoordelijkheid of na dat hij contact heeft opgenomen met de opdrachtgever een besluit nemen over het accepteren. In dit geval moet er meteen contact worden opgenomen met de leverancier. Worden de stenen geleverd met een kiepwagen, is het breken van de stenen door het opkiepen tot 3% technisch niet te vermijden. 

3. Aspecten voor het beoordelen van de producten voor de aanleg.

3.1 Oppervlakte
Bij het samenpersen van het verse beton kunnen er, technisch niet te vermijden, lucht en waterbellen ontstaan. Daardoor kunnen er aan het oppervlak poriën ontstaan, die echter niet tot de conclusie kunnen leiden dat de goederen minder weerbestendig of hard zijn en de gebruikswaarde wordt hierdoor niet beïnvloed, als de producten voldoen aan de norm of de richtlijnen. Aan het oppervlak kunnen soms puntvormige, bruine verkleuringen optreden. Ze ontstaan door organische stoffen die in de grondstof voor beton voorkomen. Ze verdwijnen in de loop van de tijd onder invloed van het weer. Bij producten voor het vastzetten van de oppervlakte verhoogt een ruw oppervlak het vasthouden ervan, voorkomt het uitglijden en kan uit beton-technisch oogpunt zinvoller dan een glad oppervlak zijn.

3.2 Uitslag
Soms kan uitslag voorkomen; dit is technisch niet te voorkomen. In eerste instantie ontstaan ze door weerinvloeden, waaraan het beton – vooral in het begin – blootgesteld is en hebben verschillende formaten. De eigenschappen van de goederen blijven echter onaangetast. Uitslag veroorzaakt geen onvolkomenheden. De gebruikswaarde van de goederen wordt in zoverre niet beïnvloed, zodat weersinvloeden en - bij producten voor de kanten en het mechanisch gebruik, de uitslag laten verdwijnen. Omdat alleen maar een deel van de kalk uit het cement aan het oppervlak kan komen, die niet door andere stoffen in het beton gebonden zijn, komt het na een vermindering van de uitslag normaal gesproken niet meer voor. Het vervangen van de producten of andere maatregelen zijn daarom niet aan te bevelen.

3.3 Haarscheurtjes
Haarscheurtjes aan het oppervlak kunnen in speciale gevallen optreden; met het blote oog zijn ze in droge toestand niet waar te nemen en alleen maar te zien, wanneer een eerst nat oppervlak bijna droog is. Zulke haarscheurtjes beïnvloeden het gebruik niet, wanneer de producten verder aan de normen dan wel richtlijnen voldoen.

3.4  Productie-gerelateerde randen bij betonbanden
Bij het productieproces van betonbanden kan er aan de onderkant ervan een rand ontstaan. Bij het leggen van de betonbanden ligt deze rand zo diep aan de kant van het verkeer, dat het optisch niet meer te zien is. De rand is technisch niet te vermijden en voor het gebruik van betonbanden niet van belang.

3.5 Afschuining van betonproducten
De in gelegde toestand zichtbare kanten van betonproducten voor straten-, landschap en tuinaanleg kunnen verschillend gemaakt zijn. Al naar gelang het producttype zijn de kanten scherp, gebroken, afgerond, afgeschuind, afgeslepen en/of onregelmatig gevormd. De beslissing over welke kanten geschikt zijn, hangt af van creatieve dan wel het gebruiksaspect. De afschuining van de kanten die zichtbaar zijn heeft bijv. invloed op het optische beeld. De producten om de kanten vast te zetten zorgen tevens voor vermindering van geluid en de afvoer van hemelwater. Afgeschuinde of soortgelijke randen verminderen het gevaar van afbrokkelen van de kanten (vergelijk ook paragraaf 4.1). De documenten van de producent. Deze documenten bieden in de regel informatie over de te leveren producttypes. 

4. Aspecten voor het aanzien van de producten na het leggen

4.1 Afbrokkelen bij producten voor de kanten
Klinkers, platen, banden, stenen voor goten en andere producten, die te smal gevoegd – en dus niet volgens het technische regels – gelegd zijn of waarvan de ondergrond niet goed is, worden als gevolg hiervan – eventueel al bij het vast trillen – al aan de kanten beschadigd. Zelfs hoogwaardig beton kan dit niet aan. Het resultaat is afbrokkelen/afbreken van de kanten; het is geen onvolkomenheid van het product, maar een fout in de ondergrond dan wel het leggen van de stenen. Al naar gelang het product heeft de breedte van de voeg te maken met de technische regels of aanwijzingen van de producent.

4.2 Kleur- en structuurafwijkingen
Kleur- en structuurafwijkingen zijn op grond van het gebruik van natuurlijke grondstoffen (bijv. steenkorrels, cement, water), waaraan de natuurlijke schommelingen te leiden hebben, zijn niet te vermijden. Daarboven hebben vorm en grootte van de producten, technisch niet te vermijden schommelingen van de betonsamenstelling, weergesteldheid, de ouderdom van het beton enz. invloed op de kleur en de structuur van de betonproducten.

Dit geldt zowel voor later bewerkte producten, als ook voor oppervlakken die in de fabriek bewerkt zijn (bijv. gewassen, gestraalde of getrommelde oppervlakken. De door de fabriek bewerkte oppervlakken wordt de natuurlijkheid van de gebruikte grondstoffen naar voren gehaald. Kleur- en structuurafwijkingen hebben dus te maken met het produceren en de grondstoffen. Toevallige onregelmatigheden zijn voor de technologie van deze producten karakteristiek en men moet bij de totale beoordeling hiermee rekening houden. In zoverre veroorzaken productie- en grondstofafhankelijke kleur- en structuurafwijkingen geen gebreken. Het weer en het mechanisch gebruik leiden bij betonproducten en de daarvan gemaakt bouwsel tot een verandering van de eigen kleur of de structuur van het oppervlak. Eventuele verschillen in het begin passen zich in de loop van de tijd na gebruik ervan aan. Word de keuze voor een betonproduct bijv. naar aanleiding van een patroon of bouwwerk gedaan, die al zijn blootgesteld aan weerinvloeden en gebruik, moet men ervan uitgaan, dat deze nieuwe producten hieraan nog niet zijn blootgesteld en dat kleur- en structuurverschillen met het oorspronkelijke patroon of bouwwerk kunnen afwijken. Dit geld ook voor naleveringen.

5. Sneeuw en vorst

Beton heeft in het begin nog geen weerstand tegen strooizout. Daarom moet sneeuw en ijs – indien dit binnen de eerste drie maanden na het leggen optreedt – met verdunde strooimiddelen verwijderd worden. 

© 2013  bvw - beton- und verbundsteinwerke gmbh & co.kg - industriestraße 2-6 - 46499 hamminkeln