0 0

Normen und Richtlinien

Algemeen

De bvw-internet-site geeft u een waardevolle planning hulp. De site bevat naast afbeeldingen en legpatronen ook technische details en gespecialiseerde teksten.

Onze constant verder ontwikkelde productie-installaties maakt het ons mogelijk, een verscheidenheid van verschillende stenen te produceren, zodat de klant innovatieve producten aangeboden kunnen worden.

In principe hebben onze betonstenen een ‘WARADUR’-geharde afdichtingslaag van kleurecht steenslag.

Naast onze normale betonsteen-programma vindt u met het  -symbool ook een keuze aan ecologisch oppervlak ondergronden, dat tot verlichting van onze rioolstelsel bijdragen. Bij niet afgedichte oppervlakken – aangenomen met de juiste bestrating uit ons eco-programma gelegd – wordt in enkele steden nu al de rioolbelasting gereduceerd. 

Aanwijzingen op normen, voorschriften, richtlijnen en factsheet:

DIN 483 Kantstenen van beton
DIN EN 1340 Kantstenen van beton
DIN 1986 Afwateringsystemen voor gebouwen en grondstukken.
Aanwijzingen op normen, voorschriften, richtlijnen en factsheet
DIN 18318 VOB onderdeel C: bouwwerkzaamheden aan de weg; blok bestrating, beton platen, randen.
DIN EN 1338  Betonstenen van beton 
FGSV 618/1  Factsheet voor oppervlakte bevestigingen met stenen en bestratingen. 
BDB   Richtlijnen voor de productie en productkeuring van waterdoorlatende stenen van poreus beton 
BDB   Technisch aanwijzingen voor levering van straatproducten van beton. 
TL Pflaster StB  Technische leveringsvoorwaarden voor bouwproducten voor de fabricage van blok bestrating, beton platen, randen. 
ZTV Pflaster StB  Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen, Einfassungen


Het leggen van genuanceerde klinkers moet uit verschillende steenpakketten gedaan worden om zo een gekleurd en aantrekkelijk beeld te krijgen.

Bij het aftrillen van betonklinkers met een ‘WARADUR-’geharde afdichtingslaag met een steenslag mag alleen maar met een trilplaat met een rubber ondergrond afgetrild worden.

Kleine kleurafwijkingen of kleuruitslag zijn uit technische reden mogelijk.

Alle door ons bepaalde afmetingen en gewichten liggen binnen de relevante normen en richtlijnen en zijn ongeveer-waarden.